OM Avalon

Den tredje dimensionen

I VÅR VÄRLD INNEBÄR FRAMSTEG I MÅNGA FALL ATT TITTA BAKÅT.

Vi är inte rädda för att göra fel. Tvärtom, vi tror på handlingens kraft och att sedan fråga sig om man lyckats. Med tiden blir det enklare att oftare göra rätt.
Vi omprövar gärna standarder i vår strävan att skapa ett meningsfullt bortaboende. I detta kan man inte stå ensam. Framgång byggs bäst med gemensamma krafter. Vi tror på att samarbeta med de som vi anser vara bäst.
Vi rekommenderar dem varmt. De kan sin sak, det är därför vi jobbar med dem. Ofta betyder det att de gjort det de gjort i många år. De kan sin historia. Det är med hjälp av den samlade erfarenheten vi tillsammans skapar imorgon för våra gäster.

De inspirerar oss och får oss att ta ett steg till.