Avalon Art Collection

World architechts

  • OBJEKT: World architechts
  • NAMN: Håkan Ludwigson
  • LAND: Sverige
  • FÖDD: 1948, Vänersborg
  • TEKNIK: Fotografi
  • MÅTT: 70×50 cm
  • ÅR: 2005/2007
  • PROVENIENS: Avalon Art Gallery
  • PLACERING AVALON: Plan 5, korridor åt väst