Avalon Art Collection

Gamla Göteborg kring Avalon

  • OBJEKT: Karl IX:s staty – Kungstorget – Kungsportsplatsen – Salutorget
  • NAMN: Oklart
  • LAND: Sverige
  • FÖDD: Oklart
  • TEKNIK: Fotografi, Digitalt print
  • MÅTT: 40×25 cm
  • ÅR: 1870-1920/2007
  • PROVENIENS: Joh. Ol. Andreens konstförlag, Knut Petterssons fotosamling, J.E. Lundberg, Familjen Olson
  • PLACERING AVALON: Plan 6