OM Avalon

För säkerhetens bästa

För oss är säkerheten mycket viktig.

Vi lämnar aldrig ut namn eller rumsnummer. Elektroniska nyckelkort till rum och hiss gör att ingen som inte hör hemma på hotellet kommer längre än till lobbyn.
Vi har ett digitalt övervakningssystem. Våra larmknappar är direkt kopplat till ett vaktbolag. Utrymningsplaner finns i varje hotellrum samt i hotellets övriga delar.
Handbrandsläckare finns utplacerade på ett flertal platser i vår hotell och restaurangbyggnaden och dessa kontrolleras årligen av våra leverantörer.

Hela hotellet har ett avancerat sprinklersystem och automatiskt brandlarm som går direkt till brandkår. Brandsläckare och brandfiltar finns på ett flertal platser i hotellet.

Alla våra medarbetare på Avalon Hotel, Restaurang & Bar genomgår brand och HLR utbildningar varje år