OM Avalon

Miljödiplomering

Miljö i balans

Med stort intresse och positiv anda strävar vi efter en hållbar verksamhet och ett klimatneutralt hotell eftersom att vi värnar om kommande generationers fortsatta tillgång till essentiella naturresurser.

Som aktör i samhället påverkar vi vår omgivning på flera plan. På Avalon Hotel arbetar ledningen och personalen för att den negativa påverkan ska bli så liten som möjligt. Tack vare ett väl utarbetat miljöstyrningssystem och en miljöcertifiering enligt standarden ISO 14001 har vi ett ramverk att efterfölja för att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Ambitionen är att bibehålla den höga kvalitéen på våra hotelltjänster medan vi genomför ständiga förbättringar av vårt miljöarbete.

Miljöarbetet som vi bedriver innefattar att vi identifierar våra brister, effektiviserar vår material- och kemikalieanvändning samt reducera användningen av vatten och energi. Dessutom väger vi varje dag vårt matavfall i restaurangen för att ständigt hålla koll på mängden avfall och försöka att optimera användandet för att minska svinn. Vårt aktivt drivna miljöarbete ska bidra till en positiv utveckling som kontinuerligt utvärderas genom alla medarbetares omsorg och engagemang.

Några exempel på hur vi på Avalon jobbar med miljön:

– Vår frukostbuffé är kravmärkt och kaffe, ägg och mjölk är råvaror vilka alla alltid är ekologiska på Avalon!
– Vi serverar numera husets ekologiska viner i vår restaurang.
– Vi strävar efter att återanvända och återvinna så mycket som möjligt av vårt avfall. Vi klär och renoverar möbler snarare än byter ut dem. Vi försöker att återvinna allt vårt avfall, ner till minsta ljusstump!
– Vi har bytt ut mer än 2000 halogenlampor på hotellet till lågenergilampor och ledbelysning.

Vägen fram till en hållbar verksamhet och ett klimatneutralt hotell består bland annat i att kartlägga verksamhetens miljöpåverkan, planera och genomföra miljöförbättringar, utbilda våra medarbetare och ständigt följa upp och förbättra vårt miljöarbete.

-Det gör vi på Avalon Hotel